Du läser här:

Krisberedskapsvecka 8-14 maj 2017

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Surahammars kommun ska värna om medborgarna genom att trygga människors liv, hälsa och egendom samt hindra och begränsa skador. Även om tillvaron känns trygg och lugn så kan det oväntade ske, en väderhändelse, en brand eller ett sabotage som får eller riskerar att få allvarliga konsekvenser för kommunens invånare. Olika aktörers förmåga att hantera kriser förbättras avsevärt om det finns en planering och en förberedelse för oväntade händelser.

I denna folderPDF (pdf, 4.4 MB) hittar ni mycket bra information och en checklista med saker som är bra att ha hemma vid en ev kris. Vill du lära dig ännu mer och få tips på hur man bäst hanterar en kris läs på www.dinsakerhet.selänk till annan webbplats

Krisberedskapsveckan är en rikstäckande kampanj och ett sätt att kraftsamla med aktiviteter för höjd krisberedskap under en vecka – med målet är att nå effekt under hela året genom att fler blir engagerade i att förbättra sin hemberedskap.

Syftet med denna vecka är att förbättra människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur man kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Under denna vecka kommer vi att ha ett speciellt fokus på Krisberedskap på kommunens hemsida.

 

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Sidan publicerad av: Lina Kihlmark
, 2017-05-04 10:00

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se