Du läser här:

Nyhetsarkiv

Välj månad för artiklar till höger.

  

 • 2018-05-18

  Uppdatering angående spolning av vattenledningsnätet  Spolningen av vattenledningsnätet i kommunen är avslutad för veckan, men återupptas på måndag. Om du upplever att vattnet är missfärgat, låt det då rinna en stund innan du använder det.Det har varit störningar på journumret vilket gjort att det varit problem med att komma fram via telefon. Arbete pågår med att lösa problemet.
  Vi vill även informera att receptionen hos KommunalTeknik i dag stängde klockan 13.00 på grund av dag innan Pingstafton.
  Läs här för information om när och var spolningen sker.


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-05-18

  Nytt nummer av Gröna Draken snart i din brevlåda  Årets andra nummer av Gröna Draken delas ut till hushållen i Västmanlands län och Heby kommun. Gröna Draken betraktas som samhällsinformation, så även om du har Nej tack till reklam på brevlådan ska du få Gröna Draken. Har du inte fått tidningen så kontakta Gröna Draken via e-post: gd@fa21.se Gröna Draken ges ut av Förbundet Agenda 21 och har sedan 1994 distribuerats till 135 000 hushåll fyra gånger om året. Genom Gröna Draken får du nya kunskaper och handfasta tips och råd om smarta miljöval och vad du själv kan göra för att bidra till en bättre och rättvisare värld.fa21.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du även läsa Gröna Draken som e-tidning.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-05-17

  #anhörigvästmanland - informationsturné om anhörigstöd i länet  Från den 25 till och med den 30 maj kommer informationsturnén #anhörigvästmanland att åka runt i länet och göra nedslag i varje kommun. Projektet har ambitionen att synliggöra det kommunala anhörigstödet i länet och få det att bli allmänt känt, men framför allt att nå fler anhöriga och berätta att anhörigstöd är något alla kan få.Lena Löfgren, anhörigkonsulent i Surahammar, tycker att det är viktigt att visa sig i olika kanaler för att nå så många som möjligt. De har skapat konton på sociala medier och namngivit turnén #anhörigvästmanland för att öka spridningen och nå en bred målgrupp.
  – En vanlig kommentar är ”jag trodde inte att anhörigstöd gällde mig”. Vi vill med den här turnén belysa vem som kan få anhörigstöd då många inte vet att de själva har rätt till stöd, berättar hon.
  Lena ingår i arbetsgruppen med representanter från Surahammar, Köping, Arboga, Sala och Västerås som har arbetat med turnén under våren, vilken är en samverkan mellan alla anhörigkonsulenter samt de tre samordningsförbunden som finns i länet (Samordningsförbundet Västra Mälardalen, Norra Västmanlands samordningsförbund, Samordningsförbundet Västerås).– Ingen fråga eller undran är för liten för att luftas hos anhörigstöd. Alla är välkomna med sina funderingar, avslutar Lena.Anhörigstöd är för den som stöttar en närstående. Stödet till anhöriga är framför allt till för att minska deras fysiska och psykiska belastning. De anhöriga ska genom stöd få en förbättrad livssituation, samtidigt som risken att drabbas av ohälsa minskar. Det är ett förebyggande perspektiv.Stödet kan till exempel bestå i att utbildad personal tar hand om den närstående så att den anhöriga får tid till egna aktiviteter som att handla, träna eller andra nöjen. Stödsamtal erbjuds också, och där får den anhöriga någon att prata med som kan ge råd och stöd samt idéer till hur man kan få en enklare vardag. Var och när?
  Köping 25/5: Stora torget, kl. 15.30-17.30
  Surahammar 26/5: Torget, kl. 12.00-14.00
  Hallstahammar 27/5: Åsby trädgård, kl. 11.00-13.00
  Västerås 27/5: ICA Maxi Erikslund, kl. 15.00-18.00
  Arboga 28/5: Nytorget, kl. 11.00-13.00
  Kungsör 28/5: Stora torget, kl. 15.00-16.30
  Fagersta 29/5: Brukshotellet, kl. 11.00-13.00
  Skinnskatteberg 29/5: ICA Berghallen, kl. 15.00-16.30
  Sala 30/5: Torget, kl. 11.00-13.00
  Norberg 30/5: Torget, kl. 15.00-16.30
  Kontaktpersoner
  Johanna Lundin, Anhörigstödjare Arboga, tel. 0589- 874 92, 073-765 74 92
  johanna.lundin@arboga.se
  Helena Möller Lundell, Anhörigkonsulent Köping, tel. 0221-251 08
  helena.moller-lundell@koping.se
  Lena Löfgren, Anhörigkonsulent Surahammar, tel. 0220-390 34
  lena.lofgren@surahammar.se
  Agneta Ehnberg, Sala, tel. 0224-74 93 28
  agneta.ehnberg@sala.se
  Mona Eriksson, Anhörigkonsulent Västerås, tel. 021-39 29 62
  mona.eriksson@vasteras.se

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-05-17

  Uppskjuten naturvårdsbränning i naturreservatet Rövalls- och Stingsmossen  Länsstyrelsen har gått ut med uppdaterad information kring naturvårdsbränningen i kommunen.De planer som funnits på att utföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Rövalls- och Stingsmossen under denna vecka (vecka 20) har skjutits fram. Anledningen är att det just nu är mycket torrt i markerna. Måndag 21 maj kommer Länsstyrelsen att analysera läget och avgöra när det är rimligt att försöka igen.Länsstyrelsen kommer att sätta upp lappar med information om bränningsarbetet på Rövallsmossen kring själva området, eftersom en del av Bruksleden går nära.
  Måndagens bränning som genomfördes på Stora Flyten avslutades under måndagskvällen, med gott resultat. Hela det planerade området blev dock inte färdigt. Det återstående arbetet där kommer att utföras när det första området är helt rökfritt och förutsättningarna är goda igen.


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-05-16

  Samråd på ny detaljplan för Ekängen etapp två(Handelsträdgården)  Nu finns handlingar tillgängliga för samråd för ändring av detaljplan på Ekängen etapp två (Handelsträdgården). Samrådstiden är mellan 16 maj och 13 juni.Dokumenten för samråd hittar du här.


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-05-15

  Samråd på ny detaljplan för Källbogården  Nu finns handlingar tillgängliga för samråd på ny detaljplan för Källbogården. Samrådstiden är mellan 15 maj och 12 juni.Dokumenten för samråd hittar du här.


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-05-15

  Eldningsförbud i kommunen  Det är extremt torrt i skog och mark just nu och risken för bränder är mycket stor. Från och med i dag (tisdag den 15 maj) råder det därför eldningsförbud i Surahammars kommun. Förbudet gäller även i Eskilstuna, Strängnäs, Västerås och Hallstahammars kommuner.Förbudet gäller tills vidare och upphör då Räddningschef i beredskap vid RäddSam Mälardalen meddelar detta.Upplysning om aktuell brandrisk finns på dinsäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Vad förbudet innebär
  På allmän plats och i naturen är det endast tillåtet att grilla i iordningsställda grillplatser och i trädgrådsgrillar, då med icke gnistbildande bränsle som kol eller briketter. Inom din egen tomt är det endast tillåtet att grilla i egen iordningsställd grillplats eller trädgårdsgrill, då med kol eller briketter. Engångsgrillar får inte användas.
  Den som använder öppen eld är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.Här kan du läsa beslutetPDF (pdf, 380.5 kB) om eldningsförbudet.


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-05-14

  Spolning av vattenledningsnätet i kommunen  Spolning av vattenledningsnätet i Surahammars kommun kommer att ske vecka 20-22 i Surahammar och vecka 22-24 i Ramnäs och Virsbo. Missfärgning av vattnet kan ske. Iakttag försiktighet vid tvätt och matlagning.
  Låt gärna vattnet rinna ett tag innan ni använder det.
  För ytterligare information kontakta:
  Surahammars KommunalTeknik AB på tel. 0220-467 00


  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-05-14

  Naturvårdsbränning i Stora Flytens naturreservat  Med start i dag (måndag 14/5) bränns ett område på cirka 40 hektar i Stora Flytens naturreservat, som ligger sju kilometer sydväst om Virsbo. Området består huvudsakligen av tre myrholmar med tallskog på hällmark i omgivande myrkomplex.Bränningen utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands regi av Baggbolaget. Under bränningsdagarna arbetar 10-12 personer under ledning av Baggbolaget och Meloe Entomologi. Samtliga är utbildade i naturvårdsbränning. Antalet personer som deltar i eftersläckning och efterbevakning kommer att anpassas efter rådande väderlek. Helikoptersupport från HeliAir Sweden finns på plats vid bränningen. Lokalisering: Bränningsobjektet är beläget 7 km sydväst om Virsbo.
  Centrumkoordinat:
  SWEREF99 TM 554250, 6632634

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-05-09

  Tillfällig avstängning av järnvägsövergångar i Surahammar  Under natten till tisdag och natten till torsdag nästa vecka kommer två av järnvägsövergångarna i Surahammar att stängas av på grund av underhållsarbete av järnvägen. Det är Trafikverkets entreprenör som utför arbetet.Väghänvisning finns i båda fallen.
  Tider och järnvägsövergångar som detta gäller:
  14/5 kl. 23:00 - 15/5 kl. 06:00 -  Järnvägsövergången vid Västeråsleden (vid brandstationen).
  16/5 kl. 23:00 - 17/5 kl. 06:00 -  Järnvägsövergången vid Nybyggsvägen/Ekängsvägen (vid ridhuset).
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-05-08

  Planerat driftavbrott för internet och telefoni  Klockan 00-04 natten mot måndag 14/5, kommer ett planerat driftavbrott av telefoni och internet att ske. Telefonin samt fiberuppkopplingen för kommunens verksamheter kommer att påverkas under detta avbrott. För akuta situationer kontakta 112 eller socialjouren (via 112).All telefoni samt fiber väntas vara i drift under morgonen och bör således inte påverkas under följande dag.
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-05-03

  Fordonsträff lördag 26 maj  Lördag den 26 maj är det dags för fordonsträff i Surahammars centrum. Det kommer att bjudas på underhållning och en rad olika aktiviteter kommer att äga rum, från morgon till kväll. Se schema för dagen längre ner.Via länken nedan uppdateras det med mer information om evenemanget: https://www.facebook.com/events/1968422243427920/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-05-03

  Företagen i Surahammars kommun blir allt fler  Antalet företag i Surahammars kommun slår rekord. Just nu finns det 472 företag registrerade i kommunen. Det är en ökning med 39 procent (sedan 2008).Enligt Tobias Nordlander (S), kommunstyrelsens ordförande, beror ökningen av antalet företag på många faktorer. Näringslivsfrågor har prioriterats i kommunen, bland annat finns från år 2014 en tydlig lokal näringslivsstrategi framtagen tillsammans med lokala företagare som visar vägen.Sedan tre år tillbaka driver kommunen även pilotprojektet Attraktivt Företagsklimat, där målet är att Surahammars kommun ska ha en service- och myndighetshantering i toppklass för företagare. Den ska präglas av tillgänglighet, enkelhet, personlighet och just snabb service.Erkki Visti (C), kommunstyrelsens andre vice ordförande, berättar att man just nu tittar över upphandlingsdelen och där kommer det att bli rejäla förändringar och förenklingar. Bland annat tog kommunfullmäktige måndag den 23 april beslutet att anta nya politiska mål och ny viljeinriktning när det gäller upphandlingar.
  Nya politiska mål och viljeinriktning med upphandling
  • Inför varje upphandling ska det övervägas om ett kontrakt kan delas upp i mindre delar för att göra det möjligt att lämna anbud på delar av kontraktet.
  • Upphandlingarna bör utformas så att även små och mellanstora företag har möjlighet att lämna anbud.
  • Att dialog med potentiella leverantörer innan upphandling ska eftersträvas.
  • Anbudsunderlagen ska vara så enkelt och tydligt utformade som det är möjligt.
  • Inga onödiga eller orimliga krav ska ställas som kan medföra att anbudsgivare eller leverantör gynnas eller missgynnas.
  • Anbudsunderlagen för direktupphandlingar ska visas på kommunens hemsida.
   Läs hela nyheten på Mynewsdesklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Läs mer
  ...............................................................
 • 2018-05-02

  Företagen nöjda med kommunens myndighetsutövning  Idag (onsdag 2 maj) släppte Sveriges kommuner och Landsting (SKL) sin servicemätning av svenska kommuners myndighetsutövning, Öppna Jämförelser av Företagsklimat 2017. Surahammars kommun placerar sig i toppen på en hedrande 16:e plats.Det är uppmuntrande siffror för Tobias Nordlander, kommunstyrelsens ordförande i Surahammar. Han påpekar dock att kommunen inte nöjer sig med detta, utan att de hela tiden arbetar för att utvecklas.
  – Det känns otroligt roligt att få del av dessa siffror. De ger ett kvitto på att vi är på rätt väg. Men att vi är på rätt väg innebär inte att vi är framme vid målet, vi ska ständigt arbeta för att bli bättre, säger Tobias.
  De senaste tre åren har tjänstemän och politiker på Surahammars kommun arbetat hårt med den målsättning som politiken fastslog 2014. Att Surahammars kommun ska ha en snabb service och myndighetshantering i toppklass för företagare. Den ska präglas av tillgänglighet, enkelhet, personlighet och snabb service.Och arbetet börjar ge frukt! Företagen i Surahammar upplever skillnad, högst betyg får kommunens livsmedelstillsyn. Vid årsskiftet 2016/17 införde Surahammars kommun den s.k. Rättviksmodellen som bland annat innebär efterhandsdebitering av livsmedelskontrollavgiften. Tidigare gjorde Surahammar som de flesta andra kommuner i Sverige, man förskottsfakturerade för livsmedelskontrollen. Nu betalar företagarna i Surahammar när kontrollen är genomförd, vilket är uppskattat. Läs mer om nyheten på Mynewsdesklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer
  ...............................................................
Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2018-03-15 08:45

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se