Anslag Socialnämnden 2019-01-29

Länk till protokollPDF (pdf, 198.2 kB)

Anslag Socialnämnden. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-02-01 14:56

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se