Anslag Kommunfullmäktige 2019-03-04

Länk till protokollPDF (pdf, 15.8 MB)

Anslag Kommunfullmäktige. Justering av protokollet har tillkännagivits genom detta anslag.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-03-06 16:30

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se