Kungörelse om laga kraft - detaljplan för Källbogården

Kungörelse om laga kraft. Detaljplan för Källbogården, Surahammar 14:199 m.fl., Surahammar, Surahammars kommun, Dp S110D.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-11-23 13:28

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se