Anslag Socialnämndens arbetsutskott 2018-12-04

Anslag om protokoll från Socialnämndens arbetsutskott. Justeringen har tillkännagivits genom detta protokoll.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-12-04 15:07

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se