Anslag Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-26

Anslag Socialnämndens arbetsutskott, som tillkännager att protokollet är justerat.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-10-31 10:29

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se