Anslag Kommunfullmäktige 2018-10-29

Länk till protokollPDF (pdf, 9.3 MB)

Anslag från Kommunfullmäktige. Justering har tillkännagivits genom anslag.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-10-31 15:54

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se