Du läser här:

Etableringar

Vid förfrågningar från företagare som vill etablera sig i kommunen eller företagare som vill utveckla sin verksamhet genom till exempel nyinvesteringar kan vi hjälpa till med att förmedla kontakter med olika myndigheter och organisationer, ge råd och anvisningar, informera om olika stöd- och bidragsregler, visa mark och lokaler, initiera nätverksarbete med mera. Alla kontakter sker konfidentiellt.

Ytterligare information kontakta:

Susanne Sedvall
Näringslivsutvecklare
Tfn 0220 - 390 61

Sidan publicerad av: Susanne Sedvall
, 2016-10-26 10:36

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se