Du läser här:

Ambulerande röstmottagning

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnade röst-mottagare, så kallade ambulerande röstmottagare.

 

Ambulerande röstmottagare ska ha med sig följande till varje väljare:

  
  1. 3 st valkuvert, ett för varje val
  2. partivalsedlar (varje kommun informerar er om vilka partier som har rätt att få sina partivalsedlar utlagda)
  3. blanka valsedlar (3 st, en för varje val). På dessa kan väljaren skriva ett partinamn
  4. Förteckning över partier som deltar i valen.

   


  Dessutom behöver du som väljare

   1. Röstkort. Om väljaren inte har ett röstkort kan ni kan skriva ut ett röstkort och ta med
   2. ID-handling. Om väljaren inte är känd för någon av er måste väljaren visa id-handling. En id-handling kan vara t.ex. pass, körkort, tjänstelegitimation eller annan likvärdig id-handling. Om väljaren inte har någon id-handling kan någon annan person gå i god för väljaren är den som väljaren säger sig vara
   3. Om väljaren vill personrösta behöver han eller hon valsedlar med kandidatnamn, så kallade namnvalsedlar. Sådana får väljaren skaffa själv.
   Sidan publicerad av: Axel Kjellin
   , 2018-06-20 10:19

   SURAHAMMARS KOMMUN

   För barnens skull

   Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
   Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se