Du läser här:

Överförmyndarnämnden

När en person behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan tingsrätten på förslag från överförmyndarnämnden tillsätta en god man eller förvaltare. Det vanligaste är att godman- och förvaltarskap behövs på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd. Nämnden kan också föreslå förmyndare för underårig.

Överförmyndarnämnden tillsätts politiskt och det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.


Ordförande

Leif Carlberg, ordförande (S)Ledamöter
Inga-Lill Ohldin (S)
Rodney Ådahl (Kd)

Ersättare

 

Handläggare
Ann Hellberg
Kommunkontoret
Tfn 0220 - 390 14

 Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2017-05-12 13:55

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se