Du läser här:

Livsmedel

Du som livsmedelsföretagare är en av cirka 60 livsmedelsanläggningar i Surahammars kommun. Det innebär att din verksamhet hanterar mat som andra människor ska äta utan att riskera att bli sjuka eller vilseledda. Innan du startar din livsmedelsverksamhet tänk på att registrera dig hos kommunen. Mer om det kan du läsa under registrering.

I Sverige är det Livsmedelsverket som är den centrala myndigheten och beslutar hur livsmedelskontrollen i landet ska bedrivas. Den praktiska kontrollen av att reglerna följs sköts av inspektörer i kommunerna. I Surahammars kommun är det miljökontoret som har hand om livsmedelstillsynen.

Som företag måste du ha en bra lokal och goda rutiner för att kunna garantera säkra livsmedel, det är ditt ansvar. När Miljökontorets livsmedelsinspektörer kommer på besök ska du kunna visa hur just din verksamhet uppfyller lagens krav på säker mat.

Varmrätt

Inspektionsbesök

På miljökontoret kontrollerar vi att restauranger, serveringar och försäljare av livsmedel följer lagstiftningen inom livsmedelsområdet. Det gör vi genom kontrollbesök, provtagningar och rådgivning. Vid besöken kontrollerar vi hygienen, temperaturer, tar prover på mat för mikrobiologisk och kemisk undersökning samt ser till att verksamheten följer sin kvalitetskontroll, den så kallade egenkontrollen.

Vi kontrollerar även att livsmedlen är korrekt märkta, vilket är speciellt viktigt för allergiker. Miljökontoret har även tillsyn över vattenverket samt distributionsnätet och ser till att dricksvattenkvalitén upprätthålls.
 
Alla livsmedelsanläggningar ska godkännas alternativt registreras hos Miljökontoret. Ett godkännande kan utfärdas om livsmedelslokalen uppfyller de hygieniska krav som ställs samt om verksamhetens egenkontrollprogram uppfyller gällande regler. På Livsmedelsverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida finns bra information till dig som ska starta och bedriva livsmedelsföretag. Även privatpersoner och ideella organisationer kan vara livsmedelsföretagare och beröras av kravet på godkännande eller registrering. Viss hantering av livsmedel får göras utan godkännande eller registrering. Det gäller bland annat färska grönsaker, potatis och bär. Blankett för ansökan om tillstånd och registrering finner du här.

Sidan publicerad av: Minal Mistry
, 2018-06-12 14:21

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se