Du läser här:

Snabbfakta om Surahammars kommun

Mandatfördelning i kommunfullmäktige: S 15, V 4, M 5, C 5, Fp 2, Kd 1, Mp 2, Sd 5

Invånarantal: 31 december 2016

Kommunen: 10 059

Skatt kommunal (22,19) + landstingsskatt (10,50) 32,69 %
Kyrkoavgift (inkl begravningsavgift): Sura-Ramnäs församling 1,23 %
Antal arbetstillfällen: ca 3 200
Antal företag: ca 440
Antal förvärvsarbetande: ca 4 500
Antal livsmedelsbutiker: Surahammar 1, Ramnäs 1 och Virsbo 1

Bygga nytt i Surahammars kommun

(avgifter inkl moms)
Tomtpriser: från 10 000 kr
Avgift bygglov, inkl. startbesked: ca 16 000 kr (hus på 130-199 kvm)+ ev. planavgift

Avgifter vid småhusboende

Vatten och avloppsavgift: Fast avgift per mätställe: 3 093kr/år och rörlig avgift 21,10 kr/m³
Sophämtningsavgift:
1.Avfallskvarn enskilt 140 liters kärl för restavfall: 3 175 kr/år
2.Hemkompostering enskilt 140 liters kärl för restavfall: 2 838 kr/år
3. Kärl för organiskt material enskilt 140 liters kärl för restavfall: 5 037 kr/år
Fjärrvärme: Kontakta MälarEnergi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för prisuppgift

Medelpris på småhus för permanentboende (2013): 1 010 000 kr (Källa SCB.se)

Skola/Förskola

Antal förskolor: 8
Antal grundskolor: 6
Gymnasier: Stort utbud i Västerås, 25 minuter med tåg
Högskolor: Västerås - Mälardalens Högskola

Vård & Omsorg

Antal vårdcentraler: 1
Antal särskilt boende (platser): ca 132

Fritid

Simhall: 1
Ishallar: 1
Sporthallar: 4
Golfbanor: 1
Biografer: 2
Ridhus: 3
Tennisbanor: 2
Skjutbanor: 2
Bibliotek: 2
Konst- och utställningshallar: 2
Utomhusbad: 4
Boulebanor: 4 varav 1 inomhus

Sidan publicerad av: Lina Kihlmark
, 2017-02-21 13:18

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se