Du läser här:

Häckar och buskage

Träd eller buskar får inte hänga ut över trottoarer eller vägar så att de kan skada trafikanter eller tvinga ut gångtrafikanter på vägbanan. Du som har en hörntomt ska se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter vid gathörn och 10 meter in från korsningen.    

Här finns en broschyr om fastighetsägarens bidrag till ökad trafiksäkerhet.PDF (pdf, 2.8 MB)

För mer information kontakta

Dan Haglund
Byggnadsinspektör/handläggare
Tfn 0220 -390 59 

Sidan publicerad av: Arvid Helghe
, 2018-03-29 06:54

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se