Du läser här:

Grundskola

Grundskola finns i var och en av kommunens tätorter. Man har nationella och lokala styrdokument att hålla sig till. Förutom dessa arbetar skolorna fram lokala mål och visioner.
Detta betyder att organisationen på de olika skolorna skiljer sig åt. På alla skolor där de yngre barnen går, samverkar grundskola, förskoleklass och fritidshem.

 
Länk till Läsårskalendarium

 
Virsbo
Virsboskolan, Jägargatan 25, förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshem        
                      Rektor Malin Rindetoft.
                      Tfn 0223 - 394 01        
                      Områdesassistent Mia Kallio
                      Tfn 0223-394 00
 
Ramnäs 
Bäckhammarskolan, Åsvägen 10, förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshem
                      Rektor Malin Rindetoft
                      Tfn 0223 - 394 01
Områdesassistent Mia Kallio
                      Tfn 0223 - 394 00
 
Surahammar
Nytorpsskolan, Nybyggsvägen 13, förskoleklass, årskurs 1-3 samt fritidshem 
                      Rektor Katarina Forsman
                      Tfn 0220 - 391 22
                      Områdesassistent Malin Palm   
                      Tfn 0220 - 390 72
 
Hammarskolan, Västeråsleden 10, förberedelseklass, årskurs 7-9 samt
                      grundsärskola årskurs 1-10, träningsskola årskurs 4-9
                      Rektor Johanna Dahlin          
                      Tfn 0220 - 391 78
                      Områdesassistent Nina Leitenbauer Broliden        
                      Tfn 0220 - 391 80
 
Tuppkärrsskolan, Skolgatan 34, årskurs 4-6 samt fritidsklubb
                      Rektor Susanne Larsson-Pajuvirta
                      Tfn 0220 - 392 37
                      Områdesassistent Malin Palm
                      Tfn 0220 - 390 72
 
Starbäcksskolan, Starbäcksvägen 8-10, förskoleklass, årskurs 1-3 samt fritidshem
                      Rektor Katarina Forsman
                      Tfn 0220 - 391 22
                      Områdesassistent Malin Palm          
                      Tfn 0220 - 390 72

Sidan publicerad av: Conny Ström
, 2017-01-03 14:05

Exempel på hur skolan arbetar med IT-verktyg

Genvägsbild till artikel

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se