Du läser här:

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter och avgifterPDF (pdf, 150 kB) för barnomsorgen i Surahammars kommun förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2018-12-06 10:54

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se