Du läser här:

Förskoleverksamhet

Barnhand vid träd Foto: Mattias Zettergren

För barn i åldrarna 1-5 år erbjuder vi huvudsakligen förskoleverksamhet. Förskolor finns i alla tre tätorterna.

Verksamheten i förskolan styrs i grunden av Läroplan för förskolanPDF (pdf, 4 MB), men områdena har  stor frihet att utforma sin egen profil. Det innebär att verksamhetens inriktning kan skilja sig något mellan olika förskolor.

Barnomsorgen är tillgänglig vardagar 06.00-18.00. Undantag från detta beslutas av förskolechef.

5 dagar per år har personalen kompetensutveckling, då det är minimalt öppethållande. Se läsårskalendarietom aktuella stängningsdagar.

Surahammars kommun tillämpar maxtaxa.
Årsavgiften fördelas på 12 månader.

Grunden för rätten till barnomsorg är arbete eller studier. Föräldralediga  har möjlighet att utnyttja barnomsorgsplats 15 timmar per vecka och arbetssökande 20 timmar per vecka.
Ett barn kan också ha ett eget behov av en barnomsorgsplats. Då sker individuell prövning av omfattningen.

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med hösten det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan omfattar 15 timmar/vecka under skolans läsår och är avgiftsfri.


Samordnare för förskoleplaceringar

Det är till en av dem du ringer om du har frågor om placering av ditt barn i förskolan. Förskolan är för barn i åldrarna 1 - 5 år

Förskolechef

Therése Bjurling

Tfn 0220-391 25

Förskolechef

Stina Mandl-Pettersson

Tfn 0220-392 34

Förskolechef

 

Lena Johnsson

 

 Tfn 0220-392 42

 

Områdesassistent

Greta Håkans

Tfn 0220-393 12

Samordnare

Jennifer Ekman

Tfn 0220-393 00

 

 

 

Specialpedagog

AnnSofie Lindgren

Tfn 0220-391 23

 

I kommunen finns även en fristående förskola

Förskolan EKOT AB för barn 1-5 år med profileringen MILJÖ och MAT.
Besöksadress Dalavägen 27 i Surahammar.
Kontaktperson, Ki Andersson  tel.070-5335956
           
Mer information om Förskolan EKOT AB finner du på www.forskolanekot.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via mail


Sidan publicerad av: Conny Ström
, 2017-01-03 14:22

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212.000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se